Målinriktat och systematiskt

Målinriktat och systematiskt

Företag som lyckas Företag som aktivt och medvetet arbetar mot definierade mål har större potential att lyckas jämfört med företag som inte gör det. Målinriktat och systematiskt. Det är förstås inget uppseendeväckande i sig att målinriktade verksamheter når längre än...

Styrelseledamot finnes!

Söker er valberedning er nya styrelseledamot? Vad vet du om marknadsföring? Behöver ditt företag en injektion utifrån av någon med kompetens inom marknadskommunikation och från det stora IT-företaget Microsoft ? Är det dags att ta nya tag och göra 2016 och de kommande...
×

Kontakta mig