Referenser

Marknadsstrategiskt stöd till Lumagate, från augusti 2015

Löpande uppdrag i marknadsstrategi och rådgivning

Lumagate har haft en mycket god tillväxt alltsedan bolaget grundades för drygt tio år sedan. Sommaren 2015 var Lumagate etablerade förutom i Sverige, även i Norge och Danmark, när den nordiska ledningsgruppen tog hjälp av Liselotte Isacsson med syfte att förstärka Lumagates nordiska profil.

Vi var i behov av att på ett gemensamt nordiskt plan fokusera strategiskt, långsiktigt och driva en integrerad marknadskommunikation. Vår strävan var att uppnå en ökad tydlighet på marknaden och samtidigt värna om bolagets DNA. Starten av detta arbete var en workshop där vi tillsammans identifierade nuläget och våra målsättningar på kort och lång sikt. Den första aktiviteten för oss var att ta fram en nordisk marknadsstrategi för One Lumagate.  Efter att marknadsplanen formats, har Liselotte lett arbetet med att stötta oss regelbundet varje månad med strategisk rådgivning i marknadsfrågor.

Vi värdesätter mycket på det sätt som Liselotte bidrar med värdefulla och aktuella reflektioner från marknaden och som utomstående resurs hjälper oss att fokusera och prioritera och göra relevanta val. Hon ger oss stöd och tips vid val av bland annat leverantörer och kommunikationskanaler.

Det kontinuerliga samarbetet med Liselotte har bidragit till att vi fått mer struktur, som både förenklar våra insatser samtidigt som det ger oss trygghet. Vi uppskattar att bli inspirerade och ta del av Liselottes långa erfarenhet och breda kontaktnät. Det är också nyttigt att bli ifrågasatt och att utmanas i våra planer och genomföranden.

Våra insatser inom marknadskommunikation har ökat markant och vi ser ett mycket gott resultat i vår ROMI. Vi är stolta över den position på marknaden som vi har idag och en väl genomarbetad marknadsstrategi har lett till ökad omsättning!

Sedan vi startade samarbetet med Liselotte i augusti 2015 fram tills idag (mars 2017) har Lumagate ytterligare expanderat och vi har idag verksamhet i Nordamerika, och under hösten 2016 blev Lumagate förvärvat av det finska bolaget Innofactor.

 

“Vi värdesätter mycket på det sätt som Liselotte bidrar med värdefulla och aktuella reflektioner från marknaden och som utomstående resurs hjälper oss att fokusera och prioritera och göra relevanta val”

Ulf Månsson, President & Founder, Lumagate

Senior Advisor/Rådgivare & Contentansvarig, EasyFairs 2016

När Liselotte var anställd på Microsoft startade hon Microsoft TechDays 2009 och drev konferensen under tre år. 2014 fick Easyfairs förtroendet att producera TechDays tillsammans med Microsoft och vi hade förmånen att anlita henne som konsult.

Liselotte har varit en del av projektgruppen under de 3 år som Easyfairs har arrangerat TechDays och hon har haft konferensinnehållet som sitt huvudsakliga ansvarsområde, ett konferensprogram bestående av hundratalet sessioner och lika många talare. Liselotte Isacsson har också haft en viktig rådgivande roll i projektet.

I november 2014 lockade Microsoft TechDays drygt 1 500 deltagare, i oktober 2015 närmare 1 700 och i november 2016 nästan 1 800 tekniker, utvecklare, arkitekter, IT-chefer, med flera.

Liselotte Isacsson är en kreativ person med ett stort engagemang och kunnande som inte lämnar något åt slumpen. Med sin långa erfarenhet från IT-branschen och sitt stora nätverk av talare har Liselotte Isacsson varit en central kraft för oss när vi producerat och genomfört Microsoft TechDays under de senaste 3 åren. Att samarbeta med Liselotte är både fantastiskt trevligt och värdefullt. Hennes strukturerade och målinriktade personlighet genererar många ringar på vattnet. Kreativ och organiserad är två egenskaper som jag värdesätter högt hos Liselotte. Hon vill alltid ligga steget före och tänka nytt vilket är av stort värde när man arbetar i projektform.

“Kreativ och organiserad är två egenskaper som jag värdesätter högt hos Liselotte. Hon vill alltid ligga steget före och tänka nytt vilket är av stort värde när man arbetar i projektform. Hennes strukturerade och målinriktade personlighet genererar många ringar på vattnet.”

Pernilla Åbrink, Head of Events at EasyFairs

Projektledare Microsoft TechDays, augusti-november 2016

Från augusti och fram till och med november 2016 hade jag förmånen att samarbeta med Liselotte Isacsson då hon tog över ansvaret att projektleda Microsoft TechDays från Microsofts sida. Liselotte har lång erfarenhet från Microsoft samt också från konferensen TechDays som hon var med och startade 2008. Det blev mycket enkelt för oss att det var just Liselotte som tog sig an uppdraget, som befann sig i ett intensivt slutskede.

Jag upplevde en stor trygghet i hur projektet genomfördes, vilket också minimerade min egen arbetsinsats. Liselotte har långa erfarenhet från att driva stora och komplexa projekt, med många olika intressenter involverade både internt på Microsoft samt externa leverantörer. Hennes förmåga att strukturera, prioritera, leda, uppmuntra och genomföra var en stor tillgång för mig. Liselottes breda erfarenhet från marknadsstrategiuppdrag inom IT-branschen och hennes positiva angreppssätt inspirerade hela projektgruppen.

Projektet genomfördes med ett mycket bra resultat. TechDays-konferensen som ägde rum för 7e gången får bättre och bättre omdömen av alla parter varje år. Jag vill rikta ett stort tack till Liselotte för hennes värdefulla insatser.

”Liselottes breda erfarenhet från marknadsstrategiuppdrag inom IT-branschen och hennes positiva angreppssätt inspirerade hela projektgruppen. Jag vill rikta ett stort tack till Liselotte för hennes värdefulla insatser.” 

Åsa Nygren, Marknadschef på DX, Microsoft Sverige

Projektledare Skype Interact, Microsoft 2016

Under våren 2016 fick vi med kort varsel uppdraget att skapa ett event riktat mot en målgrupp som vi vanligtvis inte kommunicerar med. Skype Interact, ett seminarium för att skapa uppmärksamhet kring helt nya tjänster i Skype for Business.

Det var många bitar som skulle komma på plats och extremt tighta deadlines. Liselottes förmåga att strukturerat hålla ihop alla delar och metodiskt arbeta mot målet resulterade i att vi nådde ett långt mycket bättre resultat än estimerat.

Projektstyrning, kommunikation, uppföljning och mer kommunikation var ledorden i hennes arbete. Framför allt uppskattar jag att jag eller andra involverade aldrig fick chansen att missa en deadline och hur självgående hon var i sitt arbete. Precis det man förväntar sig men kanske inte alltid får när man anlitar en projektledare.

“Liselottes förmåga att strukturerat hålla ihop alla delar och metodiskt arbeta mot målet resulterade i att vi nådde ett långt mycket bättre resultat än estimerat.”

Helena Fuchs, Produktmarknadschef Office 365, Microsoft

Senior Advisor/Rådgivare & Contentansvarig på EasyFairs, Microsoft TechDays 2014 och Microsoft TechDays 2015

Under Liselotte Isacssons tid som anställd på Microsoft startade hon Microsoft TechDays 2009 och drev konferensen under tre år. När Easyfairs fick förtroendet att producera TechDays 2014 tillsammans med Microsoft hade vi förmånen att anlita henne som konsult.

Hon har varit en del av projektgruppen med konferensinnehållet som sitt huvudsakliga ansvarsområde, ett konferensprogram bestående av hundratalet sessioner och lika många talare. Liselotte Isacsson har också haft en viktig rådgivande roll i projektet.

I november 2014 lockade Microsoft TechDays drygt 1 500 deltagare och i oktober 2015 närmare 1 700 tekniker, utvecklare, arkitekter, IT-chefer, med flera. Liselotte Isacsson är en kreativ person med ett stort engagemang och kunnande som inte lämnar något åt slumpen.

“Med sin långa erfarenhet från IT-branschen och sitt stora nätverk av talare har Liselotte Isacsson varit en central kraft för oss när vi producerat och genomfört Microsoft TechDays 2014 och 2015. Att samarbeta med Liselotte är både fantastiskt trevligt och värdefullt. Hennes strukturerade och målinriktade personlighet genererar många ringar på vattnet.”

Pernilla Åbrink, Head of Events at EasyFairs

Event Marketing, Developer Experience, Microsoft, 2015

Liselotte har under dryga två månader (okt-dec 2015) arbetat med projektledning av event i vårt team. Liselotte engagerades tack vare sina tidigare meriter och är välkänd för oss. Hon är alltid väldigt professionell, förberedd och handlingskraftig. För mig betyder det allt då det gör att jag kan vara säker på leverans det datum som är avtalat. Jag skulle, vilken dag som helst, gärna anlita Liselotte igen. Speciellt för att driva events och hålla ihop större eller mindre projekt för att få leveransen att ske enligt plan.

“Hon är alltid väldigt professionell, förberedd och handlingskraftig. För mig betyder det allt då det gör att jag kan vara säker på leverans det datum som är avtalat.”

Beda Grahn, Audience Evangelism and ISV Marketing Manager, DX Developer Experience

Styrelseledamot upKeeper Solutions, Umeå, från september 2015

Liselotte Isacsson, med tjugo års erfarenhet från Microsoft och tio inom FN, tar en plats i styrelsen för Umeåföretaget Upkeeper.

Med mångårig erfarenhet från IT-branschen började Liselotte, för tre år sedan, arbeta som konsult och strateg inom marknadskommunikation. Detta för att hjälpa företag utveckla sina försäljnings- och marknadskanaler.

– Jag är kvar inom IT-branschen där jag trivs och kan bidra med mina erfarenheter och kontaktnät, säger Liselotte.

“Vi är mycket stolta att Liselotte har valt att ta plats i styrelsen för upKeeper. Hon har ett stort personligt engagemang, bred kompetens och erfarenhet av att arbeta med marknadskommunikation gentemot partners i många år. Det känns det som vi har fått högsta vinsten!”

Janne Larsson, VD, upKeeper Solutions

Affärsplanering – workshop februari 2015

I samband med att Knowledge Factory haft en mycket snabb tillväxt stod vi inför ett antal utmaningar. Vi bestämde oss för att ta in kompetens utifrån med syfte att hjälpa oss att revidera vår affärsplan och göra ett antal strategiska val. Med detta som bakgrund anlitade vi Liselotte Isacsson (och en kollega till henne) i hennes dåvarande konsultroll på ett annat bolag. Tillsammans med ledningsgruppen för Knowledge Factory i Norge och Sverige genomfördes en heldags workshop i februari 2015 med fokus på vår affärsstrategi, nuläge och framtida önskad position på marknaden. Resultatet av workshopen blev ett antal actionpunkter som Knowledge Factory idag arbetar utifrån.

“Dessa punkter blev konkreta och är en del av Knowledge Factory’s scorecard som är det som styr verksamheten. Detta är det den mest konkreta workshopen som bolaget haft de senaste 10 åren!”

Tobias Öien, VD, Knowledge Factory

Enterprise Partner Marketing, Microsoft, december 2014-september 2015

Liselotte Isacsson har arbetat som konsult inom vår svenska marknads/partnerorganisation. Hon har självständigt planerat, budgeterat, genomfört och följt upp ett stort antal marknadsaktiviteter tillsammans med Microsofts Enterprise-partner. Hon har även agerat rådgivare till partner i deras marknadsstrategiutmaningar. För att lyckas med detta arbete har hon samverkat med den svenska marknadsorganisationen, partneransvariga och den centrala organisationen i Europa. Dessutom har hon haft direktkontakt med de partner som genomfört aktiviteter.

“Liselotte har genomfört detta arbete på ett väldigt strukturerat sätt och alltid med största noggrannhet. Liselotte har alltid ett positivt humör och hon har löst uppgifterna på ett sätt som både Microsoft och Microsofts Enterprise-partners varit mycket nöjda med. Jag kan varmt rekommendera Liselotte till liknande konsultuppdrag.”

Thomas Wernborg, Partner Business and Development Lead, Microsoft Sverige

Projektledning Microsoft TechX,  november 2016-februari 2017

Liselotte Isacsson har under perioden november 2016  – februari 2017 ansvarat för  projektledningen av TechX, Microsofts största utbildningsevent för IT-specialister inom våra molntjänster. Arbetet har inneburit att se till att ta fram utbildningsinnehåll och driva logistik och marknadsföring av eventet. Projektet innehåll ca 100 unika sessioner och 700 deltagare. Liselottes erfarenhet av liknande projekt var en absolut avgörande faktor till att projektet blev mycket lyckat trots en väldigt tight tidsplan. Jag kan varmt rekommendera Liselotte som ansvarig för liknande projekt!

“Liselottes erfarenhet av liknande projekt var en absolut avgörande faktor till att projektet blev mycket lyckat trots en väldigt tight tidsplan.”

Thomas Wernborg, Partner Business and Development Lead, Microsoft Sverige

Marknadsplanering – workshop november 2013

AVEQIA hade under hösten 2013 förmånen att få arbeta med Liselotte Isacsson (och en kollega till henne) i hennes dåvarande konsultroll på ett annat bolag. Företaget stod inför många utmaningar pga snabb expansion och vi fick tillsammans med Liselotte och Mikael genomlysa verksamheten och med deras hjälp komma fram till våra kritiska framgångsfaktorer och vad vi skall fokusera på för att nå våra övergripande mål.

“Att prioritera och renodla, ifrågasätta och planera samt att sätta upp rimliga delmål. Att få hjälp i detta arbete var väldigt nyttigt som vi varmt kan rekommendera!”

Anna Chu, Operations Director, AVEQIA

Marketing Manager, SMB, Microsoft, April to November, 2013

The Central Marketing Organization within Microsoft’s Marketing Department is responsible for three segments, Enterprise, Small and Medium Business and Consumer.

Microsoft asked Liselotte to take an assignment as interim Marketing Manager with Microsoft CMO from April through November 2013. Her part time role was to support the SMB space of some 500 000 customers and partners with partner channel marketing and customer marketing activities, and in particular take responsibility for two projects. One project focused on the end of support for Windows XP a year later and to create awareness for a modern IT environment, and the other project was tightly linked to it being a nationwide contest where the five winning companies were awarded with an IT Make Over.

“Liselotte was the key player in the various planning and implementation phases of these projects, working with external agencies, sponsors and internal stakeholders. I appreciated working with Liselotte and I especially enjoyed her broad marketing experience, her sense of priorities and effectiveness in leading everybody towards set goals, as well as her structured approach to planning and organizing.

Both projects were developed and rolled out with excellence. We had a plan for all deliverables, and all parts of the projects were taking place according to that plan.

I felt very comfortable with Liselotte as project manager, and could continue to focus on my own priorities during this seven month long consultancy period. Antoma’s services providing Marketing Manager for Hire suited us perfectly. I deeply recommend Liselotte as a Marketing Manager professional.

” I appreciated working with Liselotte and I especially enjoyed her broad marketing experience, her sense of priorities and effectiveness in leading everybody towards set goals, as well as her structured approach to planning and organizing”

Christian Witte, Acting CMO Lead, Microsoft AB

×

Kontakta mig