Jag har gjort en pusselanalys.  Det är pusselbitar i olika färger som beskriver olika beteendestilar. Och man använder den ofta för att lära sig att kommunicera bättre med sin omgivning, förstå och vara medveten om sina egna beteenden och om motparten också fått sina pusselbitar kan man enklare kommunicera med varandra. Pusslet kan också t ex användas vid rekrytering, grupputveckling, ledarutveckling och säljutveckling. Det bygger bl a på William Moulton Marstons DISC modell.

Delar av min analys kan du se nedan. Jag instämmer inte i alla faktorer som analysen ger, om det då är fel i resultatet, förnekelse från min sida eller nåt annat, ja det kan inte svara på. Skämt åsido, det är inga 100%iga sanningar som levereras, men det är definitivt en vägledning. Och spännande är det.

Detta är naturligt för mig:

 • Att stå för konsekvenserna av mina handlingar
 • Att ta ansvar för de beslut jag fattar
 • Att hellre tro på mina egna åsikter än att alltid komma fram till konsensusbeslut
 • Att inte alltid följa givna instruktioner om jag har andra åsikter om hur en uppgift ska lösas
 • Att inte vara överilad när det gäller att fatta beslut
 • Att tänka först och handla sedan
 • Att tänka igenom möjliga konsekvenser innan jag handlar
 • Att lyssna på hur andra tänker i en fråga
 • Att inte ställa några krav på andra – oj oj hur kunde det bli så här. Det är ju just det som min omgivning ”fruktar”; att jag ställer så höga krav på dom…..
 • Att sällan låta mig stressas
 • Att helst vilja lösa konflikter utan hårda ord
 • Att uppskatta ordning och reda omkring mig
 • Att sällan råka i affekt
 • Att kunna behålla mitt ”pokerface” i en förhandlingssituation

Om du vill göra en egen analys kan du kontakta mig så ska jag hänvisa dig vidare till Jonas Widegren på ensize.

×

Kontakta mig