Media

Sett, hört, gjort

Inspirerande marknadsstrategi

Jag tror att företag som inspirerar, varumärken som inspirerar och människor som inspirerar – att allt det här hänger ihop! Och vi attraheras av de här företagen. Det är det här som jag brinner för!

Att hjälpa företag att skapa marknadsstrategier och marknadsplaner. Och se till att planen genomförs mot de uppsatta målen. Hoppas du också inspireras, och vill du veta mer, kontaktar du mig här liselotte.isacsson@inspirational.se

Case study nr 1

De här sex stegen tror jag på när det gäller att bli framgångsrik med sina marknadsinvesteringar.

  • Våga välj väg
  • Förankra den gemensamma bilden av nuläge och målbild
  • Satsa på en seriös marknadsstrategi
  • Ta fram en realistisk och genomförbar plan
  • Följ marknadshjulet
  • Ge inte upp; ha tålamod och framförallt, ha kul på vägen

I den här filmen berättar jag om ett av mina uppdrag som jag haft under en längre period. Hur vi arbetar tillsammans och vilka resultat de nått genom fokuserat marknadsarbete. Kontakta mig gärna om du vill veta mer.

liselotte.isacsson@inspirational.se

Vardagens ledare

Se till att reflektera över allt vi gör bra. Det gör att vi hela tiden medvetet kan göra bra saker om vi förstår varför saker och ting blev och gick så bra. Det är Jenny Johanssons ord baserat på dialogen med Liselotte Isacsson.

Jenny från MACAT samtalar med ledare i en pod cast som startade hösten 2016. Såväl okända som kända ledare som berättar om utmaningar, behov, glädje, framgångar och målsättningar de har i sin vardag. Du får höra om deras spännande resa och vardag. Massor med tips och inspiration från fantastiska människor! I det här avsnittet samtalar Liselotte och Jenny om ledarskap. Jenny har närmare 30 års erfarenhet av företagsledning och ledarskap. Hon tar ledarskapsteorin till praktiskt genomförande och når resultat. Jenny är VD i MACAT Affärsutveckling AB, som hon driver tillsammans med Gun Sättermann.
www.macat.se

”Det viktigaste för en ledare är att kunna inspirera sina medarbetare och att inspiration alltid är i fokus. Allt det vi har varit med om formar oss som människor och det formar också den typ av ledarskap som vi själva bedriver.” Liselotte Westling Isacsson började sin karriär på FN:s flyktingkommissariat i Genève, efter tio år i den humanitära internationella miljön hade hon präglats enormt mycket och hittat sin källa till inspiration. Hennes internationella erfarenheter har format henne till den ledare hon är idag, när hon nu driver eget och hjälper företag att inspirera sina kunder till framgång.

Women in Business Magazine

Stolt att få medverka i den digitala tidningen Women In Business Magazine #3 2021. Artikeln med mig på sidorna 30-31 är råd jag delar i Kunskapsbanken som finns också här på min hemsida.

Tidningen är fylld av superintressanta och värdefulla artiklar för oss ”Women in Business”. Läs, njut, lär!

Jag är tacksam att redaktören och ansvarige utgivare Siv Thuresdotter hittade mig och glad att hon erbjöd mig möjligheten att medverka. Tack så innerligt mycket, Siv.

 

Women In Business

×

Kontakta mig