Företag som lyckas

Företag som aktivt och medvetet arbetar mot definierade mål har större potential att lyckas jämfört med företag som inte gör det. Målinriktat och systematiskt.

Det är förstås inget uppseendeväckande i sig att målinriktade verksamheter når längre än andra. Problemet ”de andra” företagsledarna ofta möter är tid och pengar. Man vill vare sig investera i tid eller budget för att stanna upp ett litet slag och ta reda på om man befinner sig på den rätta vägen.

Jag är fast besluten om att litet tid, och kanske litet budget, kan leda till väsentliga förändringar för ditt företag. En positiv, aktiv och medveten utveckling.

Mitt tips till er som är osäkra på vilken väg att välja vid vägskälet: boka in en dag då ni i ledningsgruppen går igenom nedan fem punkter.

Målinriktad dag med ledningsgruppen

Arbetsmöte/workshop under en heldag:

    1. Nulägesanalys – för att bättre förstå er nuvarande aktuella situation som exempelvis leverans av produkter och tjänster, marknaden, konkurrenter, SWOT
    2. Önskad målbild – utarbeta och enas om hur affärsmål och marknadsbearbetning skall utvecklas över kort och lång sikt, erbjudande och hur ni ska gå till marknaden (go-to-market)
    3. Hur når ni målet? – hur bör en framgångsrik affärs/marknadsstrategi se ut och vad krävs för att ni skall nå er målbild – i det korta och långa perspektivet
    4. Kritiska Framgångsfaktorer – definiera 3-5 kritiska framgångsfaktorer (KFF) som krävs för att lyckas med er affärsstrategi
    5. Konkret handlingsplan – vilka är de viktigaste aktiviteterna för att säkerställa de kritiska framgångsfaktorerna och nå målet

Styrelser har oftast en strategidag per år; se till att du som företagsledare också arbetar målinriktat. Håll en strategidag med ledningsgruppen.

 

Jag driver Inspirational. Jag vill inspirera och skapa förändring. Därför är Make Change Happen lika mycket ledord som en del av mitt DNA.

×

Kontakta mig