Jag är en av dessa! Jag är en av de ledare som delat med sig av några av våra erfarenheter. Min målsättning, min förhoppning, är att du som lyssnar ska känna inspiration, av mina tankar, av mina ord. Få en känsla av att ”jag kan, jag vill, det går!” Eller, kanske ge dig inspiration till något du drömmer om.

Vi har alla våra erfarenheter och inga av dessa kan andra värdera och tycka att de på något sätt är mer värda eller bättre än någon annans; eller tvärtom. Det är våra egna erfarenheter. Det är de erfarenheterna som har skapat vårt liv, och det liv vi valt att leva.

Det är en av anledningarna till att jag tackade ja att dela med mig. Jag blir glad och tacksam om du vill kommentera något.

Detta är Jennys inledning till den poddserie hon startade i början av hösten 2016: Jenny Johansson från MACAT träffar Vardagens Ledare. Såväl okända som kända ledare berättar om utmaningar, behov, glädje, framgångar och målsättningar de har i sin vardag. Du får höra om deras spännande resa och vardag. Massor med tips och inspiration från fantastiska människor!

Vill du lyssna kan du göra det här. Den länken för dig vidare till en ny sida på Inspirational där intressanta inslag i olika typer av media kommer publiceras.

×

Kontakta mig