Jag skrev om lean och marknadsstrategi för tidningen IT-Branschen för något år sedan. För mig är detta ett högaktuellt ämne. Vi vet alla att nöjda kunder för varumärket framåt; vi vet också att missnöjda kunder är de mest aktiva ryktesspridarna. Som sagt, en nöjd kund berättar för ingen; en missnöjd kund berättar om sina negativa upplevelser för tio personer. Eftersom lean har fokus på kunden, och positiva upplevelser samtidigt som företaget självklart vill öka sin effektivitet, dammar jag av min gamla text igen.

 

Det finns inte en enda definition av vad lean egentligen innebär. Det finns många. För att förenkla handlar det för mig om primärt tre saker: värde för kunden, ökad effektivitet och välbefinnande. Dessa tre saker kan gå hand-i-hand och/eller omlott.

Kan man applicera lean på sin marknadskommunikation?

Svaret är ja. Bland annat handlar det om en flytt från resursfokus till kundfokus. Att förstå vad som i grund och botten är värdet för kunderna och därmed fokusera på vad som krävs för att skapa värde, identifiera allt som inte skapar eller minskar värdet. Och göra sig av med allt som inte är värdeskapande. Att eliminera det som är onödigt leder osökt, enligt min mening, till effektivitet.

Hur gör man?

Hur ser din marknadsföringsstrategi ut? När du applicerar strategin på taktiken du bestämt för året; rita upp den på en white board eller projicera planen på duken i konferensrummet. Hur ser det ut? Följer den kalenderåret och är rund som en tårta där varje tårtbit representerar en månad och visar aktiviteter som sker med viss regelbundenhet och med ett beroende av andra aktiviteter som ni själva och marknaden genererar? Är den detaljerad och ger information om hur lång förberedelsetid som varje aktivitet kräver, hur aktiviteten mappar in med andra parallella aktiviteter, vilka resurser och beroenden som är involverade, what if-beskrivningar om aktiviteten behöver justeras under genomförandefasen. Innehåller den tydliga målsättningar, budget, uppföljningsmetod? Eller består planen av korta punktlistor, kanske i Excel, över vad du tror du tänker åstadkomma under året? Oavsett hur din taktiska plan baserat på strategin ser ut, kan du följa de här stegen:

Alltså, baserat på marknadsföringsstrategin, titta på din taktiska plan. Utifrån ett lean perspektiv handlar första steget om att analysera processen för din taktiska plan och eliminera det som inte tillför värde.

Steg ett. Studera varje komponent i din plan och besvara följande frågor:
• Varför gör vi detta?
• Vilket värde eller nytta tillför det kunden?
• Hur kan vi eliminera det som inte är nödvändigt?
• Uppdatera och justera din taktiska plan

När du eliminerat allt som inte tillför värde eller nytta för kunden i din taktiska plan, har du då upptäckt begränsningar eller inskränkningar som kan negativt påverka aktiviteterna du planerat?

Steg två. Analysera planen på nytt, men nu baserat på eventuella begränsningar som uppstått. Justera, uppdatera, och nu är det dags att implementera din taktiska plan. Som vanligt följer genomförandet/implementationen modellen som jag kallar för marknadsföringshjulet. Strategi –> planering –> exekvering –> uppföljning –> utvärdering –> strategi –> och så vidare. I det här fallet när vi redan analyserat den taktiska planen utifrån lean kan vi hoppa över strategin och planeringsfasen och gå direkt till exekveringsfasen.

Steg tre. Studera noga under genomförandefasen (exekvering) om det fortfarande finns aktiviteter som kan elimineras därför att de tillför litet eller inget värde utifrån ett kundperspektiv. Allra helst bör du följa mätetalen och aktiviteternas utveckling dagligen/veckovis/månadsvis och givetvis på årsbasis via den metod/program som passar din verksamhet bäst.

Steg fyra. Uppföljning och utvärdering. Jämför ROI och resursförbrukning med tidigare metod ni arbetat efter. Om ditt resultat förbättrats efter att ha introducerat lean i den taktiska planeringen och efterföljande genomförande har du funnit konkurrensfördelar. Var rädd om dem!

Låt dig inspireras!

Personligen är jag mycket intresserad av vad som gör organisationer framgångsrika, hur man kan effektivisera processer, hur man skapar kundnöjdhet och fokus på livslångt lärande. En bok jag varmt rekommenderar är ”Detta är lean – lösningen på effektivitetsparadoxen” av Niklas Modig och Pär Åhlström. De kommer dock inte instämma i alla mina tolkningar här ovan. Men jag lånar i alla fall deras slutord från boken: Toyotas anställda är världsbäst på att ställa sig frågan ”Finns det någon justering som kan få oss att bli ännu lite vackrare än vi var igår?”

Citat från hemsidan för Detta är lean: Istället för att fokusera på verksamhetens enskilda funktioner fokuserar flödeseffektivitet på kundens behov.

×

Kontakta mig