Jag skrev om risk tidigare. Då hade vi lyssnat på Ove Liljedahl från StyrelseAkademien när han besökte Stockholms Handelskammare. I dag simulerade vi en risksituation. Vi genomförde ett ordentligt torrsim inom styrelsearbete som ett led att göra oss till mer kvalificerade styrelseledamöter. “Skandalen som skakade företagar-Stockholm och hela belysningsbranschen!”

Inte bara mer kvalificerade, utan även möjligheten att lära av varandra. Att utan stress och risk för stora ekonomiska förluster, utan risk för ett varumärke på väg utför, verkligen diskutera “hur skulle vi ha gjort om detta var på riktigt”.

En längre version av detta mycket inspirerande och lärande aktivitet har jag skrivit om här.

(Baserat på erfarenheter från nätverket för styrelsearbete på Stockholms Handelskammare)

styrelsearbete

×

Kontakta mig