Har ni hört de här orden förut?

  1. Aha, nähä, jaså, men, och, fast…
  2. Bra, yes, nu, måste, tack, genast…
  3. Inspirerande, roligt, erfarenhetsutbyten, nya relationer, nätverk, möjligheter, värdefulla insikter, tillväxt, privilegierad, tankar, tänkvärt, utvecklande, kunskaper…

Nyutexminerad :). Har deltagit i Academy of Excellence tillväxtprogram för företagare och listan ovan beskriver några av de tankar jag tänkt, eller de ord jag använt under de senaste 10 veckorna som jag gått utbildningen. Tillväxtresan i AoE regi har nått sitt mål och nu ska jag fortsätta resan på egen hand.

Blev företagare för drygt ett år sedan, efter drygt 30 år som anställd; ja hela mitt yrkesverksamma liv alltså. Har erfarenhet från FN-organisationer och multijätten Microsoft, har levt med marknadsföring och eventmakeri i många, många år, och lärt mig så mycket. Och ändå valde jag att satsa tid och budget på tillväxtutbildningen. För jag har ju en ny roll i mitt liv. Jag är företagare!

Så om vissa saker blev repetition, och som bekant repetition är kunskapens moder, fanns många guldkorn att plocka.

Försäljningstekniker! Thomas Lundqvist är nog ändå bäst! Se bara: SUCCES-modellen, AAE, Lagen om sociala bevis, TCMPCM, prokastinering, B=I+S+U – det säger ju allt!

guldkorn

Jag kallar mig marknadschef på kran. Ett ITifierat uttryck. Du har kanske hört talas om ”IT på kran”? Alltså, jag erbjuder dig så mycket marknadsföring som ditt företag behöver när det behöver. Du som inte har någon anställd marknadschef; får jag testa mina nyvunna försäljningstekniker på dig? Vågar du ställa upp? Antar du utmaningen? Jag bjuder på fika eller lunch. Och så ska jag sälja mina tjänster till dig. Tack!

Och tack till Academy of Excellence!

@BrainscanAB Thomas Lundqvist

×

Kontakta mig