Här är ramen – måla er egen tavla i den här ramen

Någon på företaget har tagit beslutet att företaget ska medverka som utställare/sponsor på Konferens XX. Om denne någon är företagets marknadschef, så är det också mycket troligt att det finns en strategi och en plan bakom beslutet. Om denne någon inte har en marknadsfunktion, är det också ganska troligt att beslutet är baserat mer på känsla än på faktiska omständigheter.

Låt oss ta Microsoft TechDays som ett typ-exempel på en konferens där utställare och sponsorer har mycket stor potential. TechDays är en månad bort och öppnar dörrarna 25 oktober 2017 *. Jag hoppas att alla utställare har en plan för medverkan. Och har ni inte en plan är det hög tid att göra planen nu.

Ramen runt planen

För er som behöver skapa planen, här är några enkla steg som leder mot det håll ni önskar:

  • Definiera syftet med er närvaro. Varför är ni med som utställare?
  • Bestäm de kvalitativa och kvantitativa målen. Vad vill ni uppnå?
  • Avsätt budget och resurser. Vad får hela projektet kosta och vilka resurser finns till förfogande för att genomföra?
  • Information, involvering, inspiration bidrar till det slutliga resultatet. Hur säkerställer ni internt engagemang?
  • Fira framgången! När ni når de mål ni satt upp, hur ska det gynna kollegorna?

När ramen är på plats ska den fyllas med innehåll

  • Gör en plan för de aktiviteter som ska bedrivas före, under och efter.
    • Det är lika viktigt att ha en plan för vilka aktiviteter som ska drivas före själva konferensen, vad ni ska göra och åstadkomma under konferensen, och vilka aktiviteter och typ av uppföljning som krävs efter avslutad konferens. Inklusive mål för varje aktivitet.
    • Tänk på att för bästa effekt krävs resurser, tid, produktion, ledtid osv.

Just do it!

Jag utmanar er! Om ni gör er hemläxa; om ni gör en plan och följer planen, från planering till genomförande och uppföljning kommer er investering i TechDays ge er maximal utväxling. Just do it, eller hur?

 

* Microsoft TechDays är en konferens för IT-proffs, utvecklare och IT-chefer som äger rum på Kistamässan i Stockholm 25-26 oktober 2017.

+AI

BJud in dina kunder till konferensen! är en uppmaning till personalen på Microsoft. Så kan du också göra när du planerar din närvaro på en konferens. Skapa internt engagemang, berätta för era kunder var de kan möta er, kittla nyfikenheten, inspirera!

 

×

Kontakta mig