Det är här du hittar mig! Jag driver bolaget Inspirational, och vi hjälper företag att bli mer inspirerande och attraktiva för sina kunder. Inspirationals styrka är marknadsstrategier.iii

De flesta kunder återfinns i IT-branschen. De behöver t ex hjälp att damma av den gamla marknadsplanen och uppdatera den till 2.0. Eller också behöver de en marknadsplan, en helt ny sådan. Först och främst, tittar vi då på deras marknadsstrategi! För utan strategi, ingen plan.

Ibland behöver de regelbunden stöttning i deras marknadsplanering, eller temporära resurser när tempot är högt och mycket ska genomföras. Övergripande marknadsstrategiarbete, projektledning och event marketing är Inspirationals främsta kompetens.

Inspirational driver projekt med engagemang, passion, tydlighet, ärlighet samt fokus på resultat.

 

×

Kontakta mig