Influencer Marketing

Människan som blir budbärare för varumärket, för företaget. Att koppla samman en individ (som är omtyckt/uppskattad/känd), med ett varumärke, kan leda till många fördelar för båda parter.

Under 2006 arbetade jag på ett företag där jag var med och byggde upp ett team av influencer marketing personer. Vid den tidpunkten hade jag inte en aning om vad influencer marketing var för något, och inte heller vilka positiva effekter detta teams individer skulle få för sin egen personliga utveckling, för välbefinnandet, för karriären och för självförtroendet några år senare. Detta var 10 år sedan.

Påverkansmarknadsföring

Idag är influencer marketing ett mycket mer känt begrepp. Det är en marknadsföringsmetod för företag som vill synas i rätt sammanhang, som agerar tillsammans med de rätta ambassadörerna, som blir uppmärksammade i kanske en oförväntad situation eller miljö, gör insatser som leder till framgång utanför deras sedvanliga målgrupper. Med ordet rätt, avses vad företaget i fråga anser vara ”rätt”. Fokus för influencer marketing aktiviteter ligger på de utvalda nyckelpersonerna och deras förmåga att påverka potentiella köpare.

Trovärdighet är ett viktigt ord i sammanhanget. Budbäraren som företaget tar till sin hjälp måste vara trovärdig. Återigen, hitta ”rätt” person(er) för just ditt företag, för din målsättning.

Min bedömning är att influencer marketing kan vara instrumentell för flertalet företag. Två parametrar att utvärdera före man sätter igång är relationen mellan budget och risk. Dvs finns tillräckligt med budget för att testa. Kostnaden varierar givetvis beroende på vilka nyckelpersoner som anlitas. För bästa resultat ska man se på influencer marketing som en del sin långsiktiga strategi.

Tillbaka till mitt projekt – MEET

Teamet vi skapade byggde på ett givande och tagande. Som individ, och anställd, bidrog man med sin tid, och sina expertkunskaper, och inte minst det breda nätverket som klyschigt uttryckt gav så många ringar på vattnet. Företaget i sin tur bjöd på idéer, inspiratörer, resurser, budget – helt enkelt en facilitator för att genomföra aktiviteterna.

Syftet med teamet var att utveckla deras kommunikativa förmågor: på scen som föreläsare med allt från retorik till gestik, struktur och röstträning, hur man skapar ett stödjande bildspel; på den sociala och digitala arenan genom att skriva blogginlägg som blir lästa, rätt ordval på rätt plats för sökordsoptimering, eller hur pratar man med en journalist. Att tränga igenom bruset. Att bli lyssnad på. Att bli sedd. Att bli en ännu bättre expert inom sitt specialområde, men snarare en expert på att kommunicera det man brinner för, än själva produktkompetensen!

Företaget å sin sida fick ett stort antal ambassadörer som kontinuerligt spred deras budskap på ett positivt och självklart på ett oerhört professionellt sätt. Mer professionellt än vad någon hade kunnat tänka sig den där dagen vi startade influencer marketing teamet.

En gång per kvartal ägde utbildningen, mötena, rum. En eftermiddag följt av sociala aktiviteter senare på kvällen. Konceptet var att man på ett inspirerande och glädjefyllt sätt, skulle lära sig något som bidrog till att utveckla sig själv och bli en bättre kommunikatör/presentatör. Vi jobbade bland annat med regissörer, retorikexperter, talträningspedagoger, sociala medieexperter (tänk att detta hände för 10 år sedan då vi inte hade kommit så långt inom detta område). Våra eftermiddagar var så uppskattade att man sällan missade ett tillfälle. Tjejerna och killarna visste att de skulle missa så mycket; inte få vässa sina kunskaper och delta i givande gemenskap.

Vad ledde detta till? Faktiskt många konkreta resultat, där en del inte ens fanns med i ursprunglig målbild.

För ambassadörerna

  • Sen tidigare erkänt duktiga specialister/presentatörer blev ännu mer eftertraktade på marknaden – nya karriärmöjligheter, jobberbjudanden, talaruppdrag, utlandsflytt
  • Spontana ansökningar till, och lovord kring teamet; många uttryckte sin önskan att få bli inkluderad i detta team
  • Personliga utvecklingsvägar öppnades och flera tog det där språnget man velat men inte vågat.

För företaget/kunden

  • Företaget ökade sina marknadsandelar på marknaden genom ökad synlighet, ökad trovärdighet, och ökat förtroende hos kunderna skapat av de externa ambassadörerna
  • Kundnöjdheten steg (jag har dessvärre inte siffrorna kvar)
  • Med hjälp av ambassadörerna kunde vi nå flera av de uppsatta årsmålen
  • Systerbolag runt om i världen ville skapa liknande team/nätverk; vi var ett föredöme

Influencer marketing är ett kraftfullt verktyg för både personlig och affärsrelaterad utveckling. Jag är tacksam och glad att jag fått vara en del av den här resan. Jag är också stolt över att det jag var med och skapade 2006 drevs vidare när jag bytte anställning fem år senare och teamet fick fortsätta sin verksamhet några år till. Det är viktigt att komma ihåg att ingenting drivs av sig självt; vi människor måste vara med och driva framåt, elda på, ge energi. Det vi investerar i leder också till resultat.

Jag berättar gärna mer om mina upplevelser och erfarenheter från influencer marketing. Jag hade ett grymt team av människor till min hjälp, och grymma ambassadörer! Kontakta mig om du vill veta mer.

Jag rekommenderar också att du läser denna artikel http://www.inc.com/bill-carmody/what-is-influencer-marketing.html  @BillCarmody

Se även Jacqueline Kothbauers blogginlägg om Influencer Marketing

 

×

Kontakta mig