Projekt Nima Ett projekt att vara stolt över. Under våren fick en man en mycket god idé.

I det nätverk där jag är verksam möter vi många fantastiska människor, vi får många möjligheter att berika oss med mer lärdomar, vi utbildar oss, vi utbyter erfarenheter och vi hjälper varandra. Desto mer man känner en person desto större möjlighet att kunna hjälpa rätt, hjälpa fortare, hjälpa bra. Vi behöver lära känna varandra bättre; få förståelse för vad vi erbjuder och vilka företag och människor som kan vara hjälp för oss. Det ledde oss vidare….

För att 1) lära känna varandra bättre för att kunna hjälpa varandra bättre, och för att framför allt 2) skapa en förändring i andra människors liv så startade vi ett välgörenhetsprojekt, eller snarare, välgörenhetsprojektet fanns redan men vi bestämde oss för att stötta projektet genom att skapa en aktivitet för att driva mer kännedom om samt samla in medel för dess fortsatta verksamhet. Det var Projekt Nima. Här hade vi alla möjligheter att skapa en förändring för många utsatta barn i Ghana.

nima5

Vi hade många crazy idéer. Vi var kreativa. Vi spånade. Vi bestämde. Vi lät idéerna falla. Många idéer finns kvar att driva vidare. Till slut bestämde vi oss för ett frukostseminarium där all behållning skulle tillfalla Projekt Nima. Förutom frukosten, som egentligen var en bisak, ville vi bjuda på en upplevelse till alla som deltog; bidra till att man själv kanske lär känna sig själv lite bättre, får inspiration till att bidra till andra i vår närhet eller långt, långt borta, en utvecklande upplevelse, att få alla att växa en liten bit till. Och genom att själva berikas, fick vi medel för att hjälpa barnen i Nima, Ghana.

Vårt projekt var en stor lärande resa för oss alla. Vi som jobbade ideellt stöttade projektet med våra kompetenser och erbjudanden så som t ex projektledning, filmproduktion, webbutveckling, grafiska element, eventskapande, lokaler och frukost, och mycket mer. Tillsammans skapade vi en upplevelse, för oss själva, för deltagarna på frukostseminariet och inte minst för barnen i Nima. Och förmodligen har vi också skapat ringar på vattnet för oss alla.

Projekt Nima Projekt Nima

Under frukosten fick man lyssna till Christina Wenngrens gripande berättelse om hennes arbete med barnen i Nima. Christina är också grundare av Projekt Nima. Anna Bellman, moderator, lotsade oss genom morgonen på ett härligt engagerande sätt och med känsla för situationen. Lili Öst delade med sig av både skönsjungande vackra texter liksom ord på vägen för att komma ihåg att det vi tänker på är det som vi också drar oss till. Och Per Holknekt berättade om sin gripande livsresa.

Projekt Nima

Det här projektet jobbade vi med mellan april och september 2014. Projekt Nima har fått ny fart och mer möjligheter att fortsätta sin verksamhet. Vi i projektgruppen har fått ökad förståelse för varandras kompetenser. Och vi tror och hoppas att alla som deltog skänker en tanke då och då till den där morgonenen onsdag 10 september då vi fick en liten tankeställare och inspirationskick.

Tack till alla ni som var med och bidrog! Jag känner stor tacksamhet över att jag fick vara med!

Project Nima på Facebook. Projektteamet bakom, och så här gör du för att stötta!

En film om Projekt Nima av PlayeMotion

Foton: Liselotte Isacsson och fotograf Tommy Jansson

 

Projekt Nima Projekt Nimanima2nima1nima4 Projekt Nima

×

Kontakta mig