Vad är det som inspirerar dig? Möten med människor inspirerar mig och jag är glad över att ha kunnat bidra med inspiration och själv få påfyllning av Nässjö näringslivs marknadsnätverk idag.

När jag föreläser om inspirerande marknadsstrategi finns det givetvis många dimensioner i mitt budskap och i dialogen med åhörarna.

En reflektion jag önskar dela med mig är betydelsen av att inte ”göra jobbet ensam”. En affärs/marknadsstrategi och marknadsplan är inte produkten av en enda människa, eller marknadsavdelningen allena. Hela företaget kan och bör bidra på något sätt. Inte så att alla 78 eller 511 anställda ska säga sin mening, men relevanta representanter från tvärs över bolaget måste ta en aktiv och ansvarsfull roll. Insikter från de olika avdelningarna gör att den slutliga strategin och planen blir verklighetsnära, istället för en skrivbordsprodukt som kollegorna inte vill kännas vid utan anser att ”det där får marknadsavdelningen själva ta hand om”.

Företag har målsättningar, och det är givet att alla medarbetare både känner till vilka dessa är, hur målet ska nås och varför just dessa mål har prioriterats. Delaktighet som bidrar att alla drar åt samma håll, med samma energi och lust.

Och, en grupp som jobbar tillsammans skapar mycket mer energi än när en eller två personer diskuterar. Många fler inspirationskällor att hämta idéer ifrån. Mer lustfyllt, roligt och engagerande.

Väldigt kort sammanfattat:

  1. Det är inte en person eller marknadsavdelningen allena som producerar företagets strategi och plan.
    • Inspiration, insikter och kompetens inhämtas från tvärs över företaget.
  2. En grupp alstrar mer energi än en ensam individ.
  3. Företagets ledarskap säkerställer att alla medarbetare känner till och förstår företagets mål och vägen mot målet.

Min uppmaning blir: gör inte jobbet (marknadsplanen) själv; grupparbete ger betydligt bättre engagemang och resultat!

×

Kontakta mig