Nu svämmar det över! Fler och fler skriver om GDPR, fler och fler föreläsningar hålls, fler och fler tycker och tänker om GDPR. I mina flöden i alla fall. Och det är väl det som är väsentligt att komma ihåg, att vi alla har så olika flöden i våra digitala och analoga kanaler. Vi kan inte förvänta oss att alla andra har sett och tagit till sig samma information som vi själva gjort.

Så det kanske inte alls är så att det ”svämmar över”? Det kanske fortfarande finns utrymme att uttrycka sin kompetens, erfarenhet och känslomässiga uttryck gällande t ex GDPR?

“Jag kände inte till…”

För att komma till saken, kan någon hävda att ”man inte kände till” och därav begår fel efter 25 maj? Det är en högst intressant frågeställning anser jag. Jag vill inte påstå att jag är någon mästare i GDPR; det är jag verkligen inte. Men jag känner till att denna dataskyddsförordningen kommer gälla från och med 25 maj 2018, OCH att det är mitt ansvar för mitt företag att säkerställa att jag följer lagen. Om osäkerhet uppstår får vi vända oss till de som är experter. Eller om jag i ett uppdrag hos någon kund stöter på tveksamhet i en fråga, så är min rekommendation att inhämta expertis där den finns. För att hävda ”att man inte kände till” och därigenom begå lagbrott måste undvikas.

GDPR – frivilligt, samtycke, kundnöjdhet

Jag har skrivit artiklar på LinkedIn kring GDPR, och orden frivilligt, samtycke, kundnöjdhet är min heliga trio ord som gör GDPR positivt för mig. Här kan du läsa mina inlägg. Välkommen GDPR!  och  Kundklubbar – det nya svarta? 

×

Kontakta mig