Tittar tillbaka på ett marknadsstrategiuppdrag jag haft, och förundras själv över 1) hur roligt det är att jobba med företag och utveckla deras målsättning att bli ett mer attraktivt varumärke 2) vilka positiva konsekvenser som ett tydligt ägandeskap av marknadsaktiviteter och väl integrerat i affärsstrategin ger.

Förenkla. Fokusera.

Jag kan av förklarliga skäl inte gå in i detalj i vad vi gjorde, men ETT tydligt synligt resultat är webben. Att utifrån ett målgruppsperspektiv möta den växande skaran icke-svenska besökare med ett språk de förstår. Att strukturera upp budskapen utifrån väl definierade målgrupper. Att skapa en intressant plats (mötesplats/webbplats) med enkla CTA, värdefullt material och information som förenklar och effektiviserar för kunder, partner och leads.

Webben togs fram i samarbete med Contentbyrån i Umeå, och baseras på den marknadsstrategi som företagsledningen och dess styrelse enades om.

Under ytan på denna webbplats rymmer en mängd ”key learnings” som alltid blir ett resultat från marknadsstrategiarbeten. Ett resultat som bland annat är en marknadsplan att följa, utvärdera, revidera. Ett mål helt enkelt.

Marknadsstrategi

Dessa viktiga insikter till planen når man efter att ha gått igenom och tagit fram ’svaren’ på nedan punkter

  • Nulägesanalys – bättre förstå nuvarande situation och leverans av produkter och tjänster, marknaden, konkurrenter, SWOT, målgrupp osv.
  • Önskad målbild – utarbeta och enas om hur företagets marknadsbearbetning skall utvecklas nationellt och internationellt, över kort och lång sikt, erbjudande och GTM.
  • Hur når vi målet? – hur bör en framgångsrik marknadsstrategi se ut och vad krävs för att vi skall nå vår målbild – i det korta och långa perspektivet
  • Kritiska Framgångsfaktorer – vilka är de nödvändiga KFF:erna för att lyckas med vår marknadsstrategi?
  • Konkret handlingsplan – vilka är de viktigaste aktiviteterna för att säkerställa de kritiska framgångsfaktorerna och nå målet.
  • Aktivitetsplan för år 2020/2021.

från gammalt till nytt

×

Kontakta mig