En egen fallstudie från ett uppdrag i marknadsstrategi som pågått sedan augusti 2015. Kunden är Lumagate.

Marknadsstrategi – så här kan ett uppdrag se ut

Det här företaget som har anlitat mig har gjort en fantastisk förflyttning under de senaste 1½ åren. Självklart kan inte jag ta åt mig äran för allt detta imponerade resultat – det är framförallt en fokuserad insats från ledningens sida – men jag kan i alla fall säga att utan en strategisk inriktning för de marknadsföringsinsatser de genomfört hade nog resultatet sett en aning annorlunda ut. Hur, det kan vi aldrig veta. Men det kan handla om positionering på marknaden, hur man uppfattas som företag, hur man attraherar nya medarbetare, hur man når ut till nya kunder. Det kan också handla om tidsaspekter, hur lång tid transformationen har tagit jämfört med hur lång tid den kunde ha tagit. Och så vidare.

När jag började mitt uppdrag hade bolaget existerat i nästan 10 år och haft en mycket god tillväxt. Från att ha verkat i Sverige, hade de nu verksamhet i Norge och Danmark också.

Workshop

Samarbetet startade med en workshop där jag guidade ledningsgruppen under en hel dag att tillsammans definiera ett nuläge och en gemensam målbild och vision. Utmaningen jag ofta möter är avsaknad av den gemensamma bilden av verksamheten; var och en har en egen uppfattning. Diskussioner, aha-upplevelser, skratt och förundran möts under dagen.

Med bolagets nu gemensamma uppfattning och önskan i min hand, är min uppgift att sammanställa materialet och återkomma med en tydlig, en begriplig, marknadsstrategi. Vid nästa möte går vi igenom min analys, mina frågor, mina rekommendationer och därefter kan jag presentera den slutgiltiga marknadsstrategin. Dessa två korta meningar i skrift innebär i verkligheten allt från ett 10-tal till uppåt 40–50 timmar beroende på omfattning av uppdrag.

Men det är nu som det verkliga arbetet börjar!

Om man lämnar strategin liggande i cyberrymden kommer ingenting av det man satt som mål att realisera sig. För visst är det så att man måste jobba konsekvent och långsiktigt mot ett mål; annars är risken stor att man förvirrar sig nånstans på vägen, tappar bort vilken riktning man ska välja, eller till och med inte tar sig vidare över huvud taget. Så min starka rekommendation är: om ni tar fram en plan, så är det för att planen ska genomföras, utvärderas och följas upp. Annars är det budget och tid som ni helt enkelt kastat bort.

Antingen tar man sig an uppgiften helt och hållet själv eller också tar man hjälp externt för att genomföra den marknadsplan som mynnat ut ur marknadsstrategin.

Följ din plan!

Just i detta case som jag nu beskriver fick jag förmånen att fortsätta samarbetet. Jag har rollen som rådgivare för deras marknadsstrategi. Min roll är att guida, ifrågasätta, titta på det de gör från ett utifrån-och-in-perspektiv, utmana de, sätta press på de, följa upp, och hjälpa de att utveckla och genomföra sin marknadsstrategi. Vi har avstämning en gång i månaden; den nordiske koncernchefen, deras nordiska marknadschef och jag. Varje kvartal träffas vi för en längre genomgång av läget och vägen framåt mot målet. Vad har gått bra, mindre bra eller inte hunnit med, osv. Vad ska vi revidera, vad blir nästa steg, hur ser tidplanen ut. Allt vi diskuterar har viktig bäring på hur företaget ska utvecklas framåt, vilka marknadsinsatser som ska prioriteras. Exakt vad våra möten innehåller beror på vad som har hänt sen sist och vad man vill ska hända framåt. Det blir en levande marknadsstrategi med en marknadsplan som förändras utifrån förutsättningarna. Och det är precis så som framgångsrika företag arbetar med sina marknadsinsatser.

Resultat, mätetal, samarbeten med leverantörer, kundundersökningar, integrerade insatser mellan sälj och marknad, nordiska samarbeten – ja listan kan göras hur lång som helst. Men, en pekpinne mitt i alltihopa. Prioritera!! Man kan inte, man ska inte, göra ALLT som man tycker är bra.

Att prioritera och våga välja bort är viktigt för att nå framgång!

Nu har vi samarbetat i dryg ett och halvt år, och det här bolaget har utvidgat sin verksamhet och finns numera på den amerikanska marknaden, de har en mycket god tillväxt, de attraherar nya medarbetare och har anställt många, de har utvecklat sig inom Marketing Automation området och bytt till en starkare leverantör som kan lyfta deras insatser ännu mer, de har byggt en helt ny webb med hjälp av en ny leverantör, de har fotograferat alla sina anställda och kan visa upp en betydligt större personlighet i alla de kanaler de verkar inom, de kan numera mäta sina marknadsinsatser och följa utvecklingen och även se hur stor del av säljresultaten som har sitt ursprung i marknadsaktiviteter, de har en aktivitetsplan som följs, och de har arbetat fram nya kärnbudskap och en ny tagline – allt förenat med en revidering av sina affärs- och marknadsmål, en genomlysning av vilka som är deras kärnmålgrupper och vilken marknad (vilket område) som de faktiskt vill öka sin position inom. Samt att de nyligen har förvärvats av ett börsnoterat bolag (hösten 2016) – Innofactor.

Det har hänt oerhört mycket under den tid vi samarbetat. Detta är ett mycket intressant case och det är roligt, inspirerande och berikande för mig att jag fått förmånen att vara med på den här resan så här långt. Resan är inte slut än!

×

Kontakta mig