Marketing Strategy Workshop

Proaktiva och planerade marknadsföringsinsatser baserat på er unika marknadsplan ger er större möjlighet att förutse vad som behöver göras för att skapa bättre resultat. Precis som varje säljare har en plan, en budget och ett mål att uppnå så har marknadsföringen en satt strategi. En plan, genomförande, uppföljning, och utvärdering av mål- & budgetuppfyllelse.

Och vad är då marknadsföring? Jo, marknadsföring har som syfte att utveckla och stärka företagets position på marknaden samt skapa lönsamma intäkter.

Vi vill att alla företagare ska förstå marknadsföringens betydelse för framgångsrika resultat och dra nytta av en proaktiv och professionellt genomförd marknadsföring. Vi hjälper gärna ditt företag, om du vill.

Bygg din marknadsstrategi tillsammans med oss!

Vi hjälper till att skapa er marknadsplan och definiera nuläge, marknaden, vision, erbjudande, kritiska framgångsfaktorer, mål och handlingsplan:

  • Vi leder och faciliterar ett arbetsmöte med er (vanligtvis en hel arbetsdag)
  • Vi analyserar, strukturerar och dokumenterar resultat, slutsatser och beslut i ett gemensamt underlag till er marknadsplan
  • Vi går igenom slutsatserna med er (några timmar)
  • Vi slutjusterar och levererar materialet

Kontakta oss för mer information och offert!

×

Kontakta mig