Channel Marketing Strategy Workshop

Vi utgår från er befintliga marknadsstrategi men fokuserar på att ta fram en tydlig marknadsplanering som bygger på indirekt försäljning, alltså genom distributörer och återförsäljare/partners. Med hjälp av en definierad kanalmarknadsstrategi får ni bättre effekt genom era indirekta försäljningskanaler. Det vill säga, ni stöttar era partners i hur de ska marknadsföra era produkter och/eller tjänster. Tillsammans ökar ni medvetenheten hos slutkunden. I optimala fall har ni en gemensam marknadsplan med respektive partner baserat på deras profil.

Se Marketing Strategy Workshop för mer information.

Kontakta oss för mer information och offert!

×

Kontakta mig