Erbjudande

Inspirational erbjuder

Inspirational är ett bolag som hjälper företag att inspirera! Genom rätt marknadsstrategi, en fungerande marknadsplan och konsekvent uppföljning och utvärdering kan företag bli mer inspirerande och attraktiva för sina kunder. Det leder ofta till ökade marknadsandelar, ökad omsättning och goda möjligheter att nå uppsatta mål.

Företag som inspirerar sina kunder ökar sina möjligheter till att skapa leads, som i sin tur genererar köp. Inspiration är nyckelordet för framgång.

Allt startar med en väl genomtänkt marknadsstrategi som mynnar ut i en marknadsplan, där aktiviteter genomförs, följs upp och utvärderas. Detta oavsett om det handlar om er direkta marknadsföring ut till slutkund, eller via distributörer som återförsäljare eller partner (kanalmarknadsföring).

Inspirational erbjuder till exempel:

  • Stöd att ta fram er strategi och plan (Marketing Strategy eller Channel Marketing Strategy Workshop).
  • En skjuts i rätt riktning, och uppfräschning av existerande marknadsplan (Marketing Quick Scan).
  • En marknadschef på deltid (marknadschef att hyra/Marketing Manager for Hire/marknadschef på kran).
  • Hjälp att utveckla er Event Marketing Strategy eller driva projekt inom event marknadsföring.

Erfarenhet och kompetens – med bakgrund från försäljnings- och marknadsorganisationer och stor vana från att både tänka strategiskt till att praktiskt genomföra effektiv marknadsföring med nära koppling till försäljning.

Flexibelt och kostnadseffektivt – du väljer i vilken utsträckning ni behöver stöd och hur länge det behövs.
 
Nätverk och partner – Inspirational har ett stort nätverk av samarbetspartner och väljer att samarbeta med de som är bäst lämpade för just er verksamhet, eller givetvis era existerande leverantörer.

Inspirational driver projekt med engagemang, passion, tydlighet, ärlighet samt fokus på resultat

Kontakta oss för mer information och offert!

Marknadschef

När ni behöver en marknadschef eller strategisk projektledare under en begränsad period eller för ett visst projekt.

Läs mer

Förändringsarbete

När ni behöver stöd eller hjälp med att driva förändringsarbete kopplat till marknadsföring och försäljning.

Läs mer

Projektledare

När ni behöver event marketing expertis eller projektledare/rådgivare för större evenemang.

Läs mer

Våra paketlösningar

Marketing Quick Scan

Gör en rivstart! Ge oss tre timmar, så går vi gemensamt igenom er plan och ger dig tips och rekommendationer på hur du kan maximera effekten av era investeringar.

Läs mer

Marketing Strategy Workshop

Proaktiva och planerade marknadsföringsinsatser baserat på er unika marknadsplan ger er större möjlighet att förutse vad som behöver göras för att skapa bättre resultat.

Läs mer

Channel Marketing Strategy Workshop

Vi utgår från er befintliga marknadsstrategi men fokuserar på att ta fram en tydlig marknadsplanering som bygger på indirekt försäljning.

Läs mer

Att inspirera. Att bli
inspirerad. Att inspireras

Till kunskapsbanken

×

Kontakta mig