Tankar jag tänkt. Digitalt vs live. Ur arrangörens synvinkel.

  • En digital produktion är oftast mycket dyrare än ett live-event ur ett teknikperspektiv.
  • Kräver mer av de som syns i rutan än om de medverkat i ett live-event.
  • Tempo! Rappt, komprimerat, intresseväckande gäller för både innehåll och de som levererar framför kameran.
  • Det digitala forumet bör inte pågå under flera timmar, så innehåll/budskap/mål måste vara väl strukturerat och planerat.
  • Felsägningar, tvekan, hummanden, ticks, ögonrörelser förstoras i digitalt format.
  • Avsaknad av åhörarnas omedelbara respons till talaren kan vara mycket energikrävande (utmaning).
  • Ej heller återkoppling efter eventet från publiken. Få bekräftelse på vad publiken tyckte ”det där var verkligen intressant och värdefullt för mig, din syn på saken har jag aldrig reflekterat över tidigare, tack för att du delade med dig av din undersökning, osv”.
  • Nätverkandet bland åhörarna som förstärker det som presenterats är icke existerande i det digitala.

Med ovan sagt, det är inte lätt eller enkelt eller snabbt att skapa och genomföra en digital produktion.

Den här listan är inte uttömmande på något sätt, och ej heller gör den rättvisa för alla fördelar som ett digitalt event har. Det är snarare en lista för de som tänker att “digitalt är lätt som en plätt, och billigt också”.

×

Kontakta mig