Marknadsstrategi

Förenkla. Fokusera.

Förenkla. Fokusera.

Tittar tillbaka på ett marknadsstrategiuppdrag jag haft, och förundras själv över 1) hur roligt det är att jobba med företag och utveckla deras målsättning att bli ett mer attraktivt varumärke 2) vilka positiva konsekvenser som ett tydligt ägandeskap av...

Ska marknadsförare fokusera mer på rörlig kommunikation?

Ska marknadsförare fokusera mer på rörlig kommunikation?

För oss marknadsförare är självklart den strategiska marknadsplanen utgångspunkten för alla marknadsinsatser. Och då uppstår frågan om rörligt innehåll, videofilmer, ska få så stort fokus som den här artikeln gör gällande? Är de svenska tech-köparna och beslutsfattarna lika benägna att starta sin köpresa via rörlig kommunikation?

Ett framgångsrikt uppdrag

Ett framgångsrikt uppdrag

Starten på er förändringsresa? Om du tycker att du har 5 minuter att lägga på tankar kring ert företags marknadsstrategi, kan dessa minuter där du lyssnar på ett framgångsrikt uppdrag vara starten på er förändringsresa. Eller framgångsresa? I den här filmen berättar...

Ett uppdrag i marknadsstrategi

Ett uppdrag i marknadsstrategi

Samarbetet startade med en workshop där jag guidade ledningsgruppen under en hel dag att tillsammans definiera ett nuläge och en gemensam målbild och vision. Utmaningen jag ofta möter är avsaknad av den gemensamma bilden av verksamheten; var och en har en egen uppfattning

×

Kontakta mig