Vad är inspiration för dig?

Inspiration är mitt ledord, och själva grundstommen i mitt bolag Inspirational. Det engelska ordet Inspirational som jag valde som företagsnamn betyder faktiskt 3 olika saker på svenska:

  • Att inspirera
  • Inspirerande
  • Inspireras

Ord är betydelsefulla. Ord är viktiga. Ord har makt. Och vi tolkar ordens innebörd så olika, beroende på vem man pratar med. Vi tolkar ord utifrån till exempel vilken erfarenhet vi har, vilken bakgrund vi har, vilket humör vi har för stunden.

För mig innebär ordet inspiration endast positiva, optimistiska, hoppfulla handlingar eller tankar. Det finns inget negativt, mörkt eller tråkigt. Jag tror, jag är övertygad om, att med lite extra inspiration i det vi gör, och förmedlar till vår omgivning, så ger det många positiva ringar på vattnet. Det handlar då om att hitta vad det är som kan inspirera. Inspirera dig själv och inspirera din motpart, till exempel dina kunder. Hur får du dina kunder att bli inspirerade av det du säljer? Dina tjänster, dina produkter.

En övning kan vara att sätta sig ner och diskutera vad ordet egentligen betyder för en själv, var hittar man inspiration och vad tror man kan vara inspirerande för sina kunder? Häromdagen gjorde vi en övning där vi delade upp oss i 3 mindre grupper och diskuterade med utgångspunkt från var och ens egen situation. Målsättningen var att skapa sin egen bild av vad inspiration är, men med hjälp av de andra i gruppen.

Några tankar som mina gruppmedlemmar upplevde vara kundinspirerande och som de utövar eller kommer att utöva var: överträffa kundens förväntningar, ge något utöver överenskommen produkt, eller erbjuda en upplevelse som vanligtvis inte ingår, tips och råd, visa kunden hur andra kunder gjort. Detta låter inte som någon rocket science, och det är de ju förstås inte heller! Men. Involvera ordet ”inspiration” i det du gör, i det du erbjuder, och du kommer märka skillnaden!

notisar-samlade

Vad är inspiration för dig? Och hur gör du för att inspirera dina kunder?

 

 

×

Kontakta mig